اولین همایش توانبخشی ابن سینا (توانبخشی عصبی)- اخبار همایش
فراخوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۳۱ | 

جهت مشاهده فراخوان همایش اینجا را کلیک نمائید.

نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش توانبخشی ابن سینا (توانبخشی عصبی):
http://85.185.231.64/areh95/find.php?item=1.55.19.fa
برگشت به اصل مطلب