اولین همایش توانبخشی ابن سینا (توانبخشی عصبی)- اخبار همایش
شرکت در کارگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۱۹ | 
توجه: اطلاعات مربوط به کارگاههایی که در حاشیه کنگره برگزار میشوند در سایت کنگره بارگزاری شده است و به تدریج با اتمام بررسی سایر کارگاهای رسیده به دبیرخانه همایش، سایر کارگاهها نیز به اطلاع خواهند رسید. کسانی که تمایل دارند در هر یک از این کارگاهها شرکت نمایند میتوانند به سایت مراجعه کرده و ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است که ثبت نام در کارگاهها رایگان است. 
نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش توانبخشی ابن سینا (توانبخشی عصبی):
http://85.185.231.64/areh95/find.php?item=1.55.25.fa
برگشت به اصل مطلب